Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Sytuacja kantorów w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0
Opublikowany: 2020-06-25

CO PFR ZARZUCA KANTOROM?

Kluczowym elementem uprawniającym przedsiębiorców do wzięcia udziału w  programie Tarcza Finansowa PFR dla MŚP 1.0 ("Program")  było wykazanie spadku przychodów ze sprzedaży w okresach wskazanych w umowie subwencji finansowej. Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży przekładała się bezpośrednio na możliwą do otrzymania subwencję finansową. Na próżno szukać definicji przychodów ze sprzedaży w umowie subwencji finansowej lub regulaminie - pomimo bardzo rozbudowanej siatki definicyjnej znajdującej się w regulaminie, PFR nie zdecydował się na nadanie umownego znaczenia akurat temu terminowi. Nie przeszkodziło to jednak PFR-owi przyjąć w dniu 17 maja 2020 r. komunikatu, którego celem było jednostronne narzucenie interpretacji definicji "przychodów ze sprzedaży". W kolejnym kroku, w dniu 17 czerwca 2020 r., PFR dokonał zmiany przyjętego komunikatu dookreślając, że w przypadku kantorów przychodem ze sprzedaży nie będzie przychód rozumiany w ujęciu podatkowym, tak jak ma to zastosowanie wobec innych kategorii przedsiębiorców, ale różnica pomiędzy wartością sprzedaży danej waluty a wartością zakupu danej waluty w tym miesiącu, czyli tzw. spread.

Co oznacza wydanie komunikatu? Kantory, które zawnioskowały o subwencję finansową określając swój przychód ze sprzedaży tak jak inni przedsiębiorcy, dopuścili się, w ocenie PFR, złożenia nieprawdziwego oświadczenia, które miało wpływ na wysokość udzielonej subwencji, a w konsekwencji powinni dokonać zwrotu otrzymanego wsparcia.

DLACZEGO W OCENIE NASZEJ KANCELARII PFR NIE MA RACJI?

Co rzuca się w oczy nawet osobie nieobytej w prawie? Można odnieść wrażenie, że PFR zmienia zasady gry w trakcie gry. Trochę nie fair, ale to PFR ma pieniądze, które jak twierdzi nie są pieniędzmi publicznymi, a w konsekwencji to PFR może narzucać warunki gry. Czy oby na pewno?

Dlaczego w ocenie kancelarii PFR nie mógł zmienić zdania w zakresie interpretacji pojęcia przychodów ze sprzedaży w trakcie trwania Programu?

Po pierwsze - komunikaty wydawane przez PFR mają wyłącznie charakter informacyjny ii nie zmieniają treści umowy subwencji finansowej i regulaminu.

Po drugie, PFR nie jest uprawniony do wiążącej interpretacji postanowień umowy subwencji i regulaminu. 

Po trzecie - odmienne traktowanie kantorów mogłoby stanowić, w ocenie kancelarii, przejaw nierównego traktowania przedsiębiorców. Należy zakładać, że wśród beneficjentów Programu znajdują się również inne podmioty, których model biznesowy, podobnie jak model kantorów, opiera się na bardzo niskich marżach oraz dużych wolumenach transakcji. W przypadku wnioskowania o subwencję finansową przedsiębiorcy tacy określali swój przychód ze sprzedaży jako cały obrót, a nie wyłącznie jako marżę na sprzedawanych towarach (czyli to czego oczekuje PFR od kantorów).

Po czwarte wreszcie - nawet gdyby uznać, że PFR może dowolnie zmieniać zasady gry po starcie Programu nie zmieniając treści regulaminu oraz umowy subwencji finansowej ciężko jest naleźć uzasadnienie dla stosowania wprowadzonej definicji przychodów ze sprzedaży do kantorów, które zawnioskowały o subwencję finansową przed 17 czerwca 2020 r., tj. przed przyjęciem komunikatu PFR w odniesieniu do kantorów.

CO DALEJ?

Niewykluczone, że PFR będzie konsekwentny i pójdzie za ciosem szukając ochrony prawnej w sądzie.

W ocenie kancelarii, przedsiębiorcy działający w branży kantorowej, którym PFR zarzuca nieprawidłowości w zakresie określenia przychodów ze sprzedaży, mają silne podstawy do tego aby bronić tezy, że przychód ze sprzedaży powinien oznaczać w ich przypadku cały obrót walutami, a nie tylko spread. 

 

Wszystkie teksty publikowane na naszym blogu są wyłącznie naszym spojrzeniem na poruszane tutaj problemy prawne. Prosimy nie traktować ich jako porady prawnej, gdyż konkretne sprawy zawsze wymagają przeprowadzenia indywidualnej analizy.