Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Pierwsze wątpliwości związane z rządowym programem Tarcza Finansowa PFR dla MŚP
Opublikowany: 2020-05-15

Kilkanaście dni temu we współpracy z 17 bankami PFR uruchomił rządowy program wsparcia skierowany do przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek trwającej pandemii COVID-19 - Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm (Program). Jak często zdarza się przy projektach realizowanych na tak dużą skalę, tak i w tym przypadku nie mogło obyć się bez pomyłek.

Ale zacznijmy od początku. Ramy prawne Programu zostały wyznaczone przez Decyzję Komisji Europejskiej nr SA.56996 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Decyzja). Zgodnie z pkt 16 tej Decyzji, wsparcie w ramach Programu może być kierowane do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców. Co mówi nam prawo przedsiębiorców? Na potrzeby ustalenia statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy należy uwzględniać wyłącznie dane jednostkowe podmiotu. Inaczej wygląda sytuacja na gruncie rozporządzenia unijnego GBER, zgodnie z którym na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy należy uwzględnić nie tylko dane jednostkowe, ale należy wziąć również pod uwagę dane przedsiębiorców powiązanych i partnerskich.

W jaki sposób PFR zaimplementował Decyzję do regulaminu Programu? W ocenie naszej kancelarii PFR w sposób błędny, ponieważ przyjął, że ustalenie statusu powinno przebiegać stosownie do rozporządzenia unijnego GBER, a nie polskiej ustawy prawo przedsiębiorców w sytuacji, gdy z treści Decyzji wprost wynika, że program kierowany jest do o mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, a nie rozporządzenia unijnego GBER. Jakie będą realne konsekwencje takiego podejścia PFR - nie trzeba chyba tego tłumaczyć. Podmioty działające w większej strukturze kapitałowej zostaną pozbawione możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Programu.

Czy jest szansa na to, żeby bronić swoich praw? Jak najbardziej - widzimy pole do tego, aby podmioty, które wskutek przyjętej przez PFR metodologii ustalania statusu nie skorzystały z Programu, podjęły kroki prawne przeciwko PFR. Kluczowym aspektem w tego typu sprawach będzie w ocenie kancelarii zwrócenie się do Komisji Europejskiej już w ramach toczącego się postępowania sądowego w celu uzyskania stanowiska Komisji co do kwestii, w której wypowiadała w treści Decyzji. Takie stanowisko Komisji mogłoby przesądzić o sposobie rozumienia definicji mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy w ramach Programu, a w konsekwencji przełożyć się na zasądzenie stosownego odszkodowania.

Wszystkie teksty publikowane na naszym blogu są wyłącznie naszym spojrzeniem na poruszane tutaj problemy prawne. Prosimy nie traktować ich jako porady prawnej, gdyż konkretne sprawy zawsze wymagają przeprowadzenia indywidualnej analizy.