Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
PFR odmawia udzielania subwencji bez podania przyczyny
Opublikowany: 2020-06-23

W miarę napływania do naszej kancelarii coraz liczniejszych zgłoszeń, z których wynikało, że PFR odmawia udzielenia wsparcia w ramach programu rządowego bez wskazywania przedsiębiorcy podstaw swojej decyzji, przecieraliśmy oczy ze zdumienia. Nie mieściło nam się w głowie, że podmiot realizujący program rządowy, będący bez wątpienia zadaniem publicznym, może posunąć się do takich działań. No ale stało się. Jak wygląda to w naszej ocenie od strony prawnej? 

Naturalną konsekwencją otrzymania przez przedsiębiorcę decyzji odmownej jest chęć poznania przyczyn takiego stanu rzeczy. Informacja w tym zakresie może służyć przede wszystkim ewentualnemu kwestionowaniu stanowiska organu udzielającego pomocy publicznej. Niewskazując jakiegokolwiek uzasadnienia PFR pozbawia podmioty otrzymujące tego rodzaju decyzje możliwości merytorycznego kwestionowania podstaw odmowy udzielenia wsparcia. Z informacji przekazywanych przez PFR, zarówno na infolinii PFR jak i w przekazie medialnym, wynika, że za tego rodzaju decyzjami mogą stać podejrzenia PFR co do tego, że udzielenie przedsiębiorcy wsparcia mogłoby rodzić ryzyko malwersacji otrzymanych środków. Jeżeli "pod spodem" tych decyzji, a nie mamy podstaw, żeby nie wierzyć infolinii PFR, faktycznie znajduje się wyłącznie podejrzenie nieprawidłowości, a nie np. prawomocne skazanie wyrokiem sądu, to w naszej ocenie PFR może mieć w przyszłości niemałe kłopoty.

Odmowa udzielenia pomocy publicznej wyłącznie na podstawie podejrzeń PFR w odniesieniu do wnioskodawcy, w ocenie naszej kancelarii, jest działaniem, które nie przystoi demokratycznemu państwu prawnemu, którym wciąż pozostaje Polska (przynajmniej do czasu zmiany Konstytucji). Nawet przy założeniu, że podejrzenia PFR bazują na informacjach otrzymanych od organów ścigania, to ciężko będzie uzasadnić taką odmowę, ponieważ ewentualne postępowanie prowadzone przez taki organ nie przesądza, że przedsiębiorca dopuścił się czynu, w przedmiocie którego owo postępowanie się toczy. Zawsze przecież postępowanie może zostać umorzone przed skierowaniem do sądu. a nawet po skierowaniu do sądu finalnie sąd może nie podzielić zdania organu ścigania. Co wtedy? Wtedy wchodzimy na grunt wyrównania szkody poniesionej przez przedsiębiorcę wskutek odmowy udzielenia subwencji finansowej.

Patrząc na rozwój wydarzeń i działania podejmowane przez PFR w ramach programu, widzimy, że najbliższa przyszłość może obfitować w spory przedsiębiorców z PFR.

Wszystkie teksty publikowane na naszym blogu są wyłącznie naszym spojrzeniem na poruszane tutaj problemy prawne. Prosimy nie traktować ich jako porady prawnej, gdyż konkretne sprawy zawsze wymagają przeprowadzenia indywidualnej analizy.