Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
To jak to jest w końcu z tą definicją przychodów ze sprzedaży przy Tarczy Finansowej PFR MŚP 1.0?
Opublikowany: 2021-05-15

Jak wskazaliśmy w naszym wpisie z dnia 25.06.2020 r., w ocenie kancelarii, działania PFR w zakresie doprecyzowania pojęcia przychodów ze sprzedaży w odniesieniu do przedsiębiorców działających w branży kantorowej mogą być bezskuteczne m.in. z uwagi na fakt, iż przyjęcie definicji przychodów ze sprzedaży zostało dokonane bez zmiany umowy subwencji finansowej i regulaminu.

Przypomnijmy - w ocenie PFR kantory powinny potraktować jako przychód ze sprzedaży wyłącznie swoją marżę, czyli tzw. spread, a nie całą wartość obrotu walutami. PFR opiera swoje stanowisko przede wszystkim na tym, że relacja pomiędzy beneficjentami a PFR ma charakter cywilnoprawny oraz na tym, że PFR od samego początku interpretował pojęcie przychodu ze sprzedaży dla kantorów właśnie w ten sposób. Niemniej jednak, pomocniczo PFR powołuje się również na to, że taka interpretacja przychodów dla kantorów wynika z licznych interpretacji podatkowych. Czy oby na pewno? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawno wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2021 r. (najbardziej aktualna interpretacja indywidualna w tej tematyce) zajął stanowisko różniące się od reprezentowanego przez PFR o sto osiemdziesiąt stopni. Interpretacja została wydana na wniosek podmiotu prowadzącego działalność kantorową. Przedsiębiorca działa w formie spółki komandytowej i w związku z planowanym objęciem tego rodzaju spółek podatkiem dochodowym od osób prawnych, planuje skorzystać z preferencyjnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych, która dla tzw. małych podatników wynosi 9%. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, możliwość skorzystania z 9% podatku od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych mają przedsiębiorcy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyraźnej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 EUR przeliczonej wg średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP. Odnosząc się do pojęcia przychodów, ustawa o CIT wskazuje na przychów podatnika tożsamy z pojęciem jakim ustawodawca posługuje się w art. 9, art. 12 i art. 14 ustawy o CIT.

Kantor, powołując się na komunikat opublikowany przez PFR w dniu 17 maja 2020 r. (zmieniony w dniu 17 czerwca 2020 r.), wskazał we wniosku o udzielenie interpretacji, że jako przychód z prowadzonej przez niego działalności kantorowej, na potrzeby oceny możliwości skorzystania z 9% stawki podatku, należy brać pod uwagę wyłącznie spread, a nie całą wartość obrotu walutami. Organ podatkowy nie przychylił się do stanowiska przedsiębiorcy i jednoznacznie wskazał, że przychodem przedsiębiorcy działającego w branży kantorowej powinna być cała wartość sprzedanych dewiz, a nie wyłącznie spread.

Konkluzje zawarte w interpretacji pokrywają się ze stanowiskiem naszej kancelarii, tj. przychody kantorów powinny być interpretowane tak jak przychody innych przedsiębiorców, a rozróżnianie położenia tych podmiotów nie ma uzasadnienia ani w decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej program, jak również w innych dokumentach programowych (umowie subwencji finansowej, regulaminie oraz załączniku do uchwały Rady Ministrów przyjmującej Tarczę Finansową PFR dla MŚP 1.0).

Wszystkie teksty publikowane na naszym blogu są wyłącznie naszym spojrzeniem na poruszane tutaj problemy prawne. Prosimy nie traktować ich jako porady prawnej, gdyż konkretne sprawy zawsze wymagają przeprowadzenia indywidualnej analizy