Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Zastanawiająca zmiana regulaminu Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0
Opublikowany: 2021-05-17

W natłoku wydarzeń związanych z przygotowaniem do umorzenia subwencji finansowych, uwadze wielu przedsiębiorców mogła umknąć jedna ze zmian regulaminu wprowadzonych w ramach pakietu zmian dotyczących umorzeń subwencji finansowych.

Mowa o § 10 ust. 9 lit. b regulaminu Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 (Program), który przewiduje, że PFR jest uprawniony do odmowy umorzenia subwencji finansowej oraz wydania decyzji określającej wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi w całości w sytuacji powzięcia przez PFR uzasadnionych podejrzeń w zakresie wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużyć. Przywołane postanowienie zostało przyjęte w ramach już istniejącego postanowienia, które uprawniało PFR do odmowy udzielenia subwencji finansowej z powołaniem się na powzięcie przez PFR uzasadnionych podejrzeń w zakresie wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużyć.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, iż konstrukcyjnie postanowienie jest wadliwe, ponieważ nie wskazuje po czyjej stronie owe ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużyć ma wystąpić. Oczywiście każdy domyśla się o co chodzi, ale przedsiębiorcy nie powinni zgadywać co PFR miał na myśli pisząc regulamin. Kolejną kwestią, która zwróciła uwagę naszej kancelarii jest użycie sformułowania "podejrzeń jakiegokolwiek rodzaju nadużyć". W aspekcie czysto teoretycznym, PFR mógłby odmawiać umorzeń subwencji finansowych z błahych powodów skoro mogą to być wyłącznie podejrzenia i to jakiekolwiek rodzaju nadużycia, a nie np. podejrzeń co do możliwego wydatkowania środków pochodzących z subwencji w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.

Mając w pamięci doświadczenia części przedsiębiorców z etapu udzielania subwencji finansowych, gdzie PFR odmawiał udzielenia wsparcia podmiotom spełniającym kryteria programowe powołując się na tajemniczą podstawę z § 10 ust. 9 regulaminu, w ocenie kancelarii istnieje duże ryzyko, że również na etapie umorzeń subwencji finansowych PFR będzie korzystał z wprowadzonego postanowienia w sposób instrumentalny. Widzimy silne argumenty przemawiające za tym, że przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali subwencji lub umorzenia z uwagi na to postanowienie regulaminu, mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Wszystkie teksty publikowane na naszym blogu są wyłącznie naszym spojrzeniem na poruszane tutaj problemy prawne. Prosimy nie traktować ich jako porady prawnej, gdyż konkretne sprawy zawsze wymagają przeprowadzenia indywidualnej analizy.