Kompleksowa obsługa biznesu
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowe rozwiązania
w związku z COVID-19
Kompleksowa obsługa biznesu
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowe rozwiązania
w związku z COVID-19
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych – w skrócie RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1).

Rozporządzenie weszło w życie od maja 2016 r., jednak dopiero od maja bieżącego roku upłynął czas, który przedsiębiorcy otrzymali, aby dostosować się do nowych regulacji.

Przepisy RODO zostały uchwalone na poziomie europejskim, ale mają bezpośrednie zastosowanie wprost do polskich przedsiębiorców. Co oznacza, że dotyczą wszystkich osób przetwarzających dane osobowe w celach innych niż całkowicie prywatne i nie powiązane z prowadzeniem działalności.

RODO ma zastosowanie bezpośrednio m.in. do wszystkich przedsiębiorców, przetwarzających dane osobowe w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w Unii Europejskiej, czyli również do polskich przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują w jakimkolwiek stopniu dane osobowe.

Dane osobowe, o których mowa powyżej to nie tylko dane dotyczące klientów lub ewentualnych klientów, ale również osób zatrudnionych u danego przedsiębiorcy, dawnych pracowników, potencjalnych kandydatów, użytkowników stron internetowych, kontrahentów oraz pozostałych grup osób, których dane osobowe przedsiębiorca może używać w związku z prowadzoną działalnością.

Dodatkowo w Polsce zostałą uchwalona ustawa, która reguluje kwestie nie uwzględnione w RODO. Polska ustawa stanowi jedynie uzupełnienie RODO np. w zakresie sposobu działania organu nadzorczego lub procedury odwoławczej od decyzji organu nadzorczego. Ponadto jest szansa, że dla konkretnych branży zostaną uchwalone dodatkowe szczegółowe przepisy związane z uprawnieniami albo obowiązkami przedsiębiorcy. RODO nie daje jednak znaczących możliwości do ograniczenia przez kraje członkowskie określonych w nim obowiązków, co do przetwarzania danych osobowych.

RODO trzeba stosować już od 25 maja 2018 roku, co oznacza, że już od tej daty organ nadzorczy może weryfikować i rozliczać przedsiębiorców z dostosowania do wymogów RODO.

Warto również podkreślić, że RODO nie jest przepisami, które można zastosować tylko przy dostosowaniu się do nowych regulacji. Wdrożenie RODO to również przygotowanie organizacji, procesów, pracowników do stałego stosowania nowych przepisów. Dzięki RODO przyznano nowe uprawnienia osobom, których dane osobowe dotyczą. Do stosowania powyższych regulacji przedsiębiorcy muszą być przygotowani cały czas, podczas przetwarzania danych osobowych np. poprzez obowiązek trwałego usuwania danych czy obowiązek przeniesienia danych.

Na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek udowodnienia spełnienia wymagań przepisów RODO. Przedsiębiorca jako administrator danych zobowiązany jest do wykazania stosowania RODO np. poprzez prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych, dokumentacji związanej z incydentami ochrony danych osobowych, gromadzenie dokumentacji pozyskania zgody na przetwarzania danych osobowych, wykonywania obowiązku informacyjnego czy przeprowadzania badań i oceny skutków przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli zainteresowani są Państwa przygotowaniem firmy do wymagań stawianych przez RODO prosimy o kontakt mailowy na adres rodo@karas-legal.com lub telefoniczny pod numerem + 48 884 601 999.

 

JESTEŚMY PO TO ABY ZABEZPIECZYĆ TWOJE PRAWA