25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Jak kancelaria prawna może zarabiać dla swoich Klientów?
  Negocjując umowy, które podpisują Klienci ze swoimi partnerami,
pod kątem zabezpieczenia ich interesów i korzyści finansowych.
  Poprawiając przepływ gotówki poprzez monitorowanie płatności.
  Szybko i skutecznie odzyskując należności.
  Optymalizujemy koszty działalności firmy.
  Przejmując odpowiedzialność za decyzje prawne w firmach naszych Klientów, co
ogranicza koszty działania firmy i pozwala skupić się na rozwoju biznesu.
  Wspierając w pozyskiwaniu środków z unii europejskiej.
Jak kancelaria prawna może chronić swoich Klientów?
  Przygotowując umowy i inne dokumenty firmowe zapewniające bezpieczeństwo.
  Proponując rozwiązania zabezpieczające zarówno firmę jak i majątek osobisty Klienta.
  W „nienegocjowalnych” umowach wskazując na niebezpieczne zapisy oraz wskazując jak
bezpiecznie realizować takie kontrakty.
  Zapewniając wsparcie w nagłych sytuacjach biznesowych.
  Na bieżąco dostosowując dokumenty firmowe (regulaminy, umowy, itp.) do zmieniających się przepisów prawnych.
  Skutecznie dochodząc i odpierając roszczenia (wykorzystując zarówno zarzuty merytoryczne jak i formalno-proceduralne).
Dodatkowo

indywidualnie dobrany
prawnik - opiekun

 

formy kontaktu
dostosowane do Klienta

 

panel klienta
z dostępem do wszystkich
spraw on-line

 
 

dostęp do prawników
ze wszystkich dziedzin prawa

 

dyżury prawnika
w siedzibie Klienta

 

tele i wideokonferencje


JESTEŚMY PO TO ABY ZABEZPIECZYĆ TWOJE PRAWA