Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Jak kancelaria prawna może zarabiać dla swoich Klientów?
  Negocjując umowy, które podpisują Klienci ze swoimi partnerami,
pod kątem zabezpieczenia ich interesów i korzyści finansowych.
  Poprawiając przepływ gotówki poprzez monitorowanie płatności.
  Szybko i skutecznie odzyskując należności.
  Przejmując odpowiedzialność za decyzje prawne w firmach naszych Klientów, co
ogranicza koszty działania firmy i pozwala skupić się na rozwoju biznesu.
Jak kancelaria prawna może chronić swoich Klientów?
  Przygotowując umowy i inne dokumenty firmowe zapewniające bezpieczeństwo.
  Proponując rozwiązania zabezpieczające zarówno firmę jak i majątek osobisty Klienta.
  W „nienegocjowalnych” umowach wskazując na niebezpieczne zapisy oraz wskazując jak
bezpiecznie realizować takie kontrakty.
  Zapewniając wsparcie w nagłych sytuacjach biznesowych.
  Na bieżąco dostosowując dokumenty firmowe (regulaminy, umowy, itp.) do zmieniających się przepisów prawnych.
  Skutecznie dochodząc i odpierając roszczenia (wykorzystując zarówno zarzuty merytoryczne jak i formalno-proceduralne).
Dodatkowo

bezpośredni kontakt 
z adwokatem lub radcą prawnym

 

formy kontaktu
dostosowane do Klienta

 

panel klienta
z dostępem do wszystkich
spraw on-line

 
 

dostęp do prawników
ze wszystkich dziedzin prawa

 

możliwość dyżurów prawnych
w siedzibie Klienta

 

możliwość tele i wideokonferencji


JESTEŚMY PO TO ABY ZABEZPIECZYĆ TWOJE PRAWA