Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Doradztwo dotyczy kompleksowej obsługi zagadnień związanych z wykorzystywaniem przez przedsiębiorstwa danych osobowych pracowników, kontrahentów, klientów oraz podmiotów trzecich.
  kompleksowe audyty zgodności organizacji z RODO
  wdrażanie standardów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
  dostosowanie umów, klauzul, procedur i polityk do RODO
  reprezentacja w kontrolach PUODO (dawny GIODO) i postępowaniach przed PUODO (dawny GIODO)