Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Zakres usług obejmuje wszelkie kwestie związane z prawem autorskim, własności intelektualnej i przemysłowej oraz nowych technologii, w szczególności:
  umowy gwarantujące najszersze nabycie praw autorskich do utworów i możliwość pełnego z nich korzystania oraz modyfikowania,
  zabezpieczenie przed roszczeniami o naruszenia praw autorskich jak i praw do wizerunku,
  sporządzanie opinii prawnych, dotyczących wskazanych przez Klienta zagadnień prawnych,
  zagwarantowanie aby używane przez firmę materiały marketingowe, reklamowe, produkty, usługi nie naruszały praw osób trzech i nie dawały podstaw do roszczeń,
  przygotowanie bezpiecznych i efektywnych gospodarczo umów licencyjnych oraz umów zbycia praw autorskich
  ochrona praw do znaków towarowych (nazw firm, logotypów, opakowań),
  zastrzeganie w urzędzie patentowym znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków,
  udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i praw autorskich.