25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Doradztwo Przeprowadzamy procesy inwestycyjne w branży budowlanej oraz nieruchomościach. W skład usług wchodzi:
  opracowywanie, opiniowanie, negocjowanie bezpiecznych umów dla inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców oraz ich odpowiednie zabezpieczenie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów (m.in. odpowiedzialność cywilna, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, BHP, ochrona środowiska, prawo administracyjne,
  wsparcie w zakresie przygotowywania i organizacji procesu wykonawczego,
  zabezpieczenie interesów Klientów przy zawieraniu umów z zakresu obrotu nieruchomościami (sprzedaży nieruchomości, ustanowienia użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości, umów pośrednictwa),
  opracowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów związanych z korzystaniem z nieruchomości (umowy najmu, dzierżawy, timesharing, leasing nieruchomości).