Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Doradztwo dotyczy bieżącej działalności przedsiębiorstw oraz planowanych transakcji związanych z przejęciami, połączeniami lub innymi przekształceniami spółek prawa handlowego. W ramach naszych usług zapewniamy w szczególności:
  aby zawierane umowy z kontrahentami w pełni zabezpieczały interesy klienta i były korzystne pod względem podatkowym,
  aby wszelkie statuty, regulaminy i inne akty regulujące funkcjonowanie przedsiębiorców
i ich organów były zgodne z prawem,
  sporządzanie opinii prawnych, dotyczących wskazanych przez Klienta zagadnień prawnych,
  reprezentację Klientów w ramach postępowań rejestrowych.