25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.

Świadczmy usługi prawne we wszystkich aspektach zgodności działań z prawem konkurencji oraz prawem ochrony konsumentów (nieuczciwe praktyki rynkowe, nieuczciwa konkurencja, praktyki ograniczające konkurencję, praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów). W ramach usług zapewniamy m.in.:

  • aby umowy, regulaminy (sklepów internetowych, usług świadczonych za pośrednictwem Internetu, promocji, programów lojalnościowych i konkursów) oraz akcje reklamowe były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami tj. zabezpieczały klientów przed działaniami UOKiK i tzw. organizacjami pro konsumenckimi,
  • właściwe wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych w tym zabezpieczenie przed ryzykiem nałożenia kar przez Głównego Inspektora Danych Osobowych,
  • że usługi świadczone przez Internet, będą wykonywane w sposób, jak najpełniej zabezpieczający interesy firmy i nie naruszający bezwzględnie obowiązujących praw konsumentów (dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania umów na odległość, przygotowywania regulaminów stron, sklepów internetowych etc.),
  • doradztwo prawne w postępowaniach przed organami ds. ochrony konkurencji i konsumentów.