Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu

Czy wiesz, że ...

  nawet za nieumyślne naruszenie przepisów dotyczących konsumentów UOKIK nakłada kary pieniężne w wysokości do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym
  niezastrzeżenie nazwy firmy może skutkować tym, że inny podmiot zastrzeże taką nazwę i będzie mógł zabronić jej dalszego wykorzystywania przy chęci zwiększenia skali działalności
  brak zamieszczenia określonych informacji o firmie w jej pismach handlowych oraz na stronie internetowej jest podstawą do nałożenia grzywny do 5000 zł
  sama faktura VAT może być niewystarczająca do zasądzenia przez sąd należności
  nie warto czekać z działaniem, gdyż najtrudniej odzyskać należności przeterminowane powyżej 120 dni
  stała opieka prawna gwarantuje przewagę nad konkurencją a także chroni przed nieuczciwymi kontrahentami i klientami
  brak właściwej porady prawnej np. przy podpisywaniu umów, redagowaniu pism, a także podejmowaniu innych decyzji biznesowych, może okazać się nie do naprawienia - potwierdzają to jednoznacznie przypadki z jakimi mamy na co dzień do czynienia
  odpowiednio dobrana forma prawna działalności gospodarczej może skutecznie zabezpieczyć zarówno majątek firmowy jak i prywatny, przy równoczesnym uniknięciu niekorzystnego opodatkowania
  dobrze sformułowana umowa jest kluczem do szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw
  koszty kompleksowej opieki prawnej mogą być niższe niż koszty np. równie ważnej obsługi księgowej
  większość małych i średnich firm zwraca się o pomoc prawną często w chwili, gdy na w pełni skuteczne działanie jest już za późno, a straty można jedynie minimalizować
  prewencyjna opieka prawna pozwala zabezpieczyć zyski a także uniknąć sporów sądowych i problemów z odzyskiwaniem należności
  pułapki prawne w umowach są przyczyną 40% nieskutecznego dochodzenie swoich praw, zaś błędy proceduralno – formalne to 52% – dotyczy to także przypadków gdzie roszczenia wydawały się oczywiście zasadne
  stała obsługa prawna to zdecydowanie więcej niż windykacja i sprawy sądowe – to prewencyjne eliminowanie ryzyk i zagrożeń, stanowiące podstawę dla bezpiecznego oraz dochodowego biznesu

JESTEŚMY PO TO ABY ZABEZPIECZYĆ TWOJE PRAWA