Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)

Dochodzenie roszczeń związanych
z upadłością Kutnowskich Zakładów
Drobiarskich „EXDROB” S.A.

 

Od lutego 2019 r. prowadzimy szereg działań prawnych mających na celu pomoc wielu osobom (głównie przedsiębiorcom i rolnikom), które straciły często cały swój majątek nie otrzymując należnej im zapłaty od Exdrob.
Osoby, dla których działania już prowadzimy, zachęcamy do korzystania z panelu klienta, który umożliwia bieżący dostęp do akt sprawy i szczegółowych informacji lub bezpośredni kontakt telefonicznych z prawnikiem prowadzącym daną sprawę.

W sprawie tej w ocenie prawników naszej kancelarii pojawia się szereg nieprawidłowości, które bada Prokuratura Rejonowa w Kutnie. 
 

Nasze działania w tej sprawie skupiają się na:

 

Reprezentowaniu klientów
w postępowaniu upadłościowym

Nadzorze nad prawidłowym
przebiegiem postępowania

Weryfikacji postępowania restrukturyzacyjnego

Złożeniu zawiadomień o popełnieniu 
przestępstwa na szkodę naszych klientów

Dochodzeniu pełnych odszkodowań
i zadośćuczynienia za wyrządzone szkody
przez Exdrob i inne podmioty

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prowadzonych przez nas działaniach dla usprawnienia komunikacji prosimy aby zapytania mailowe oraz dokumenty przesyłały na adres: exdrob@karas-legal.com lub dzwoniąc pod dedykowany numer
tel.: 22 428 94 77